Waarom helpdesk OC?

Dementie is een groot en groeiend probleem in Nederland. Nu zijn er 170.000 mensen die eraan lijden, in 2010 zijn dat er 207.000. Tot 2020 is een jaarlijkse groei te verwachten van 3.700 mensen met de ziekte (bron: Gezondheidsraad). 65% van deze mensen woont thuis, meestal bijgestaan door familie of vrienden, zogenaamde mantelzorgers.

De afgelopen decennia zijn er verschillende vormen van ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers ontwikkeld, zoals dagverzorging- en dagbehandeling, gespreksgroepen, bezoek en oppasservices en allerlei educatief materiaal. Hoewel deze initiatieven zijn toe te juichen heeft het ook geleid tot een versnippering van het aanbod.

Niet alleen de mantelzorgers maar ook de hulpverleners zien soms door de bomen het bos niet meer. Om deze versnippering tegen te gaan zijn de Ontmoetingscentra opgezet, die verschillende vormen van ondersteuning aanbieden op één plek in de wijk. De eerste centra werden op initiatief van Stichting Valerius in 1993 opgezet in Amsterdam door de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum, in samenwerking met de regionale zorg- en welzijnsinstellingen.