Tips voor nieuwe ontmoetingscentra

In het IMO-project is naast evaluatieonderzoek ook onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor succesvolle landelijke implementatie van het model van ontmoetingscentra (Dröes e.a 2003; Osté & Droës 2004; Meiland e.a. 2005). Twaalf ontmoetingscentra in zes Nederlandse regio’s (Amsterdam, Amstelland en De Meerlanden, Groningen, Haarlem, Nieuwegein en Nijmegen) namen aan dit onderzoek deel. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt tot tips voor het opzetten van nieuwe ontmoetingscentra (zie Draaiboek ontmoetingscentra, Dröes, R.M. & Ganzewinkel, van J. D, 2003).

Door de ontmoetingscentra te bezoeken, of door het bekijken van de videofilm die over de Amsterdamse Ontmoetingscentra is gemaakt, kan men een goed beeld krijgen van wat de consequenties zijn van het opzetten van een ontmoetingscentrum in een regio. Ook het in het IMO-project opgestelde draaiboek kan hierbij helpen.

Uiteraard dient de visie waarop het model Ontmoetingscentra is gebaseerd aan te sluiten bij de regiovisie en de lokale behoeften. In de verschillende fasen van het implementatieproces (voorbereiding, invoering, continuering) blijken andere factoren aanwijsbaar die de implementatie bevorderen dan wel belemmeren. Sommige factoren die in de ene fase bevorderend zijn (bijv. regionale wachtlijsten voor dagbehandeling) kunnen in een latere fase problemen opleveren (bijv. te beperkte doorstroming).