Wat zijn OC?

De afgelopen vijftien jaar zijn in verscheidene regio’s in Nederland ontmoetingscentra opgezet waar mensen met dementie en hun verzorgers ondersteuning wordt geboden (zie voor een actuele adressenlijst elders op deze site). De eerste centra startten in 1993 in Amsterdam op initiatief van Stichting Valerius en het VU medisch centrum.

De werkwijze van het Ontmoetingscentrum is gebaseerd op een gecombineerde aanpak: er wordt ondersteuning geboden aan mensen met ernstige geheugenproblemen die nog thuis wonen en aan de mantelzorgers. Vaak zijn dat familieleden, maar het kunnen ook vrienden en kennissen zijn die een groot deel van de zorg op zich hebben genomen.

De Ontmoetingscentra stellen de deelnemers in de gelegenheid buurtgenoten te ontmoeten en socaile contacten op te doen. Daarnaast is er een verscheidenheid aan vaste programmaonderdelen, zoals de dagsocieteit, informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen, spreekuur, centrumoverleg en diverse sociale activiteiten en uitstapjes. Meer informatie hierover vindt u elders op deze site.

Ontmoetingscentra in beeld

Bekijk hier een video-overzicht van een aantal verschillende ontmoetingscentra in Nederland!