Ondersteuning

In de ontmoetingscentra, die doorgaans zijn gesitueerd in buurt- en ouderencentra, wordt een breed programma aangeboden. Mantelzorgers kunnen er het hele jaar deelnemen aan een tweewekelijkse gespreksgroep en er wordt elk jaar een reeks informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast geeft het personeel in het centrum zonodig praktische hulp bij het regelen van zorg thuis en bij verpleeghuisopname. De persoon met dementie kan drie dagen per week gebruik maken van de dagsociëteit in het centrum. Hij kan daar, individueel of in groepsverband, deelnemen aan (re)creatieve activiteiten, zoals tekenen, schilderen, naar muziek luisteren, spelletjes doen, de krant lezen, boodschappen doen, de lunch voorbereiden, zingen en bewegen. Ook zijn er gezamenlijke activiteiten voor mantelzorgers en dementerenden, zoals het tweemaandelijks centrumoverleg, feesten en uitjes. Voor deskundig advies en individuele begeleiding kunnen mantelzorgers en mensen met dementie terecht op het wekelijks spreekuur.