Kosten

De ontmoetingscentra worden over het algemeen (grotendeels) gefinancierd door het zorgkantoor, vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ; functies Ondersteunende en Activerende begeleiding) en in sommige regio’s mede door zorgvernieuwingsgelden, gelden uit het fonds Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), en andere gelden van de gemeente.

De meeste ontmoetingscentra vragen slechts een kleine eigen bijdrage van de deelnemers aan de dagsociëteit (doorgaans zo’n 2,50 euro per dag). De aldus verzamelde gelden worden volledig besteed aan lunches, versnaperingen bij koffie en thee en uitstapjes voor de deelnemers aan het programma. Indien men gebruik maakt van een warme maaltijd (dit is in enkele centra mogelijk), dan bedragen de kosten hiervoor gemiddeld 5 euro per dag.