Helpdesk

Om de verdere verspreiding van ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te bevorderen is in 2004 met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een helpdesk Ontmoetingscentra opzet. De helpdesk biedt zorg- en welzijnsinstellingen in de regio die een ontmoetingscentrum willen opstarten hiertoe de nodige informatie en ondersteuning. Startende centra kunnen op aanvraag worden begeleid door consulenten, cursussen voor nieuwe personeelsleden volgen en lid worden van de landelijke werkgroep.

Voorts is de helpdesk actief in de verspreiding van het model van Ontmoetingscentra door het houden van lezingen in het land en het publiceren van artikelen in vaktijdschriften en geeft zij aan geïnteresseerden (mensen met dementie, mantelzorgers, professionals) actuele informatie over de ontmoetingscentra (adreslijsten, financiering, mogelijkheden, wijzigingen in wet-en regelgeving, e.d.).

In de afgelopen jaren zijn er verschillende producten ontwikkeld die bij de helpdesk besteld kunnen worden, zoals: een draaiboek voor het opzetten van Ontmoetingscentra, informatie voor clienten en professionele hulpverleners, rapporten en artikelen over de ontmoetingscentra (het ondersteuningsprogramma, effectonderzoek en implementatieonderzoek) en videomateriaal. (zie elders op deze site voor bestelformulier en beschrijving van genoemde literatuur).

Samen met Alzheimer Nederland organiseert de helpdesk tevens een vierdaagse introductiecursus met vervolgbijeenkomsten voor nieuw personeel van ontmoetingscentra. Voor data klik hier . Daarnaast organiseert de helpdesk jaarlijks een landelijke themabijeenkomst voor alle ontmoetingscentra in Nederland en drie maal per jaar geeft zij een nieuwsbrief uit.

De helpdesk is zowel via e-mail als telefonisch te bereiken onder nummer 020-7885 621. Ook via de website van het Alzheimercentrum kunt u de helpdesk vinden.