Betere prenatale test (NIPT) komt beschikbaar voor alle zwangere vrouwen in Nederland

20 september 2016

Vandaag heeft de minister van VWS besloten dat de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) in Nederland als eerste screeningstest aangeboden mag worden aan alle zwangere vrouwen die dat wensen. Eerder was de test alleen beschikbaar voor vrouwen met een verhoogde kans op o.a. downsyndroom. Zij volgt daarmee het in juli afgegeven positieve advies van de Gezondheidsraad. De minister verleent een vergunning aan de universitaire medische centra vertegenwoordigd in het NIPT Consortium om deze test aan te bieden. Hoewel de vergunning is verleend per 1 januari 2017, kan pas worden gestart als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Vanaf 1 april 2017 kan iedere zwangere die dat wil kiezen voor de NIPT.

De minister maakt voor dit onderzoek 26 miljoen euro vrij, de eigen bijdrage bedraagt 175 euro. Vrouwen die kiezen voor NIPT kunnen besluiten dat zij alleen informatie willen over trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) of trisomie 13 (patausyndroom) of ook over andere afwijkingen die deze test kan opsporen.

NIPT Consortium

Het NIPT Consortium is verheugd dat zij NIPT binnenkort aan alle zwangere vrouwen mag aanbieden. Vanaf 1 april 2014 was de test al beschikbaar, maar alleen voor zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) of trisomie 13 (patausyndroom). De NIPT heeft veel betere testeigenschappen en is daardoor betrouwbaarder dan de combinatietest en veel geschikter als eerste screeningstest. Het NIPT Consortium, waarin de UMC’s en beroepsorganisaties samenwerken, gaat de nieuwe test aanbieden in het kader van de TRIDENT-2 studie.

Uitslag veel betrouwbaarder
Deze nieuwe studie is een vervolg op de TRIDENT-1 studie (Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing), voor zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met downsyndroom of trisomie 13 en 18. Zo’n verhoogde kans wordt vastgesteld op basis van de combinatietest (bloedonderzoek en nekplooimeting). Uit de resultaten van diverse grote buitenlandse studies is gebleken dat de NIPT een uitslag geeft die veel betrouwbaarder is dan de combinatietest. NIPT geeft minder fout-negatieve uitslagen (mist minder) en geeft minder fout-positieve uitslagen (minder vrouwen worden ten onrechte doorgestuurd voor vervolgonderzoek) dan de combinatietest.

Zelf kiezen
Vanzelfsprekend hebben alle vrouwen de keuze of ze wel of geen test willen, en worden ze goed over de mogelijke keuzes geïnformeerd. Voor de meeste vrouwen betekent dit dat ze nog maar één test nodig hebben om een betrouwbare uitslag te krijgen. Wanneer de NIPT geen aanwijzing geeft voor een trisomie is geen vervolgonderzoek nodig. Bij een afwijkende NIPT uitslag is om zekerheid te krijgen nog wel een invasieve test (vruchtwaterpunctie of vlokkentest) nodig.

NIPT Consortium
Het NIPT Consortium, waarin de Nederlandse UMC’s o.a. samenwerken met de beroepsorganisaties NVOG, KNOV, VKGN en VKGL, gaan de TRIDENT-2 studie uitvoeren. De studie moet duidelijk maken hoe in Nederland het aanbod van NIPT als eerste screeningstest het beste georganiseerd en uitgevoerd kan worden. De combinatietest blijft wel beschikbaar als keuze voor vrouwen die dat wensen. Meer informatie over de test is te vinden op de website www.meeroverNIPT.nl.

Erik Sistermans (Hoofd Genoomdiagnostiek VUmc en projectleider TRIDENT studie): “Het ministerie van VWS heeft met het afgeven van deze vergunning en het beschikbaar stellen van financiering een belangrijke stap gezet in de screening van zwangere vrouwen en hun partner. Zij kunnen straks kiezen voor een veilige, betaalbare en betrouwbare test en hoeven daarvoor niet meer de grens over.”

bron: Persbericht